RANDEVU TELEFONU

533 738 1452Yurtdışı Hastalar (+90)

Diş Eti Tedavisi

Ağız ve Diş Sağlığı Hzmetlerimiz

Diş Eti Tedavisi

Sağlıklı bir ağız ve güzel,ferah bir gülümseme için diş etlerinin sağlığı da en az diş sağlığı kadar önemlidir.

 

Diş Taşı Temizliği Nedir? Neden Yapılır?

dis tasi temizligiDiştaşı temizliği sağlıklı ağızlarda diş ve dişeti hastalıklarının önlenmesi için etkili bir koruyucu hekimlik yaklaşımı olmasının yanı sıra dişeti hastalığına sahip bireylerde tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Diştaşı oluşumunun temel sebepleri arasında; beslenme alışkanlıkları, tükrük içeriği, yetersiz ağız bakımı, bazı sistemik hastalıklar ve zararlı alışkanlıklar (sigara,alkol tüketimi vb.) gibi etkenler bulunmaktadır.

Diş yüzeyinde oluşan diştaşı ve bakteri plağı birikimi dişeti hastalıklarının temel sebeplerindendir. Diştaşı temizliği ile amaç bu enfekte dokuların diş yüzeyinden uzaklaştırılmasıdır. Çoğunlukla dişeti hastalıklarının tedavisinde diştaşı temizliği tek başına yeterli olmaktadır.

Basit vakalar bir işlem ve bir kontrol seansı olmak üzere 2 seansta çözülebilmektedir. Uygulanan tedavide hasta-hekim işbirliği büyük önem taşımaktadır. Tedavinin doğru ve yeterli uygulanması hekime bağlıyken, ağız hijyeninin sürdürülmesi ve yeni birikimin engellenmesi hastanın doğru ve yeterli diş fırçalama ve diş ipi kullanmasına bağlıdır. Yapılan işlem temel olarak biriken diş taşlarının ultrasonik titreşim üreten cihazlarla temizlenmesi, pürüzlenmiş diş yüzeyinin mekanik el aletleri ile düzeltilmesi ve diş yüzeyinde bulunan lekelerin uygulanan polishing(cila) işlemi ile temizlenmesinden ibarettir. Genel olarak ağrısız olan bu işlemler sırasında anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Yapılan işlem diş yüzeyinde herhangi bir aşınma ve çizilmeye neden olmaz. Kontrol seansında hastanın ağız bakımını ne derece başarı ile sürdürdüğü değerlendirilir ve gerekli önerilerde bulunulur. Çok ileri vakalarda ek seanslar gerekebilir.

 

Ağız Kokusu ve Sebepleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

agiz kokusuAğız kokusu; ağızda oluşan, hem kişiyi hem de etrafındaki insanları rahatsız eden çirkin kokuya denir.

Ağız kokusunun sebepleri değerlendirildiğinde, %90 oranda ağız kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra solunum ve sindirim sistemi hastalıkları, kullanılan ilaçlar ve beslenme alışkanlıkları da ağız kokusuna sebep olabilmektedir.

Ağız kokusunun tedavisinde etkili yöntem ağız temizliğinin eksiksiz sağlanması ve temel diş-dişeti bakımın yapılmasıdır Diş fırçalamasının yapılmasının yanı sıra dilin fırçalanması ağız kokusunu azaltmada etkilidir.

Ağız içindeki eskimiş köprü ve diş protezleri zamanla gıda birikmesine yol açacağından kötü kokulara sebep olabilir. Bu durumlarda yenilenmesi gerekenleri değiştirmeli, eksik olan dişlerin yerleri için gerekli tedavileri yapılmalıdır. Hekiminizin tavsiye edeceği ağız kokusunu önleyen ve gideren gargaraların kullanımı da ağız kokusunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

 

Diş Hassasiyeti Nedir? Sebepleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

dis hassasiyetiDiş hassasiyeti, diş dokusunda herhangi bir çürük veya deformasyon olmamasına rağmen dış uyaranlara karşı (sıcak,doğuk,ekşi,tatlı vb...) diş yüzeyinde oluşan kısa süreli ve keskin ağrıdır.

Diş hassasiyetinde iki ana etken rol oynamaktadır. Bunlar diş minesinde meydana gelen aşınma ve diş eti çekilmesi olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra, diş dokusunda bulunan mikroskobik tübüller içindeki sıvının dış uyaranlara bağlı olarak hareketi de diş hassasiyetine sebep olabilir.

Hassas dişlerin tedavisinde ilk olarak hassasiyetin nedeni belirlenmeli ve bu etken ortadan kaldırılmalıdır. Diş eti hastalıklarının tedavisi dişeti kaynaklı hassasiyetin giderilmesinde etkili olacaktır.

Diş yüzeyinde aşırı hassasiyetinin tedavisi genel olarak dentin tübüllerindeki sıvı akışını azaltmak ve sinir iletimini bloke eden ajanların kullanımına dayalıdır. Hassasiyet giderici klinik uygulamaların yanı sıra hassasiyet giderici diş macunu ve gargaraların kullanımı, flor uygulamaları ile dental dokuların güçlendirilmesi gibi yöntemlerle diş hassasiyeti tedavi edilebilir.

Diş hassasiyeti ile kliniğe başvuran hastada öncelikle hassasiyetin kaynağı tespit edilmelidir. Dişeti çekilmesine bağlı hassasiyet şikayetlerinin giderilmesinde öncelikle sağlıksız dişetinin tedavisi ile oral hijyenin sağlanması gerekir. Sonrasında dişeti çekilmeleri değerlendirilerek, yumuşak doku uygulamaları veya açılan diş yüzeyinin estetik dolgu materyalleri ile örtülmesi sonucu hassasiyet giderilebilmektedir. Dişeti çekilmelerinden bağımsız dentin tübüllerine bağlı hassasiyet durumunda, flor ve vernik uygulamaları ile tübüllerin tıkanması sağlanır. Aşırı hassasiyet bulunan durumlarda gerekirse bu işlem yinelenir. Hassasiyeti engelleyen ağız bakım ürünleri ile desteklenerek bu problem tam anlamıyla çözümlenebilir.

 

Diş Eti Estetiği - Pembe Estetik

dis eti estetigiİdeal bir gülüş formunun yakalanması için sadece güzel dişlere sahip olmak yeterli olmayabilir. Güzel bir gülüş için tüm ağız dokuları; dişler, dişeti ve dudaklar birlikte değerlendirilmelidir. Dişeti, dudak ve diğer dokular üzerinde konvansiyonel cerrahi, lazer ve botoks uygulamaları ile basit değişiklikler yaparak tam anlamıyla estetik bir gülüş yakalamak günümüz dişhekimliğinin en aktif ilgi alanlarından biri haline gelmiştir.

Dişeti formu üzerinde değişiklikler yapılarak diş boyları uzatılabilmekte, dişeti çekilmesi olan bölgelerde çekilmeler basit cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmekte, dişeti pigmentasyonları (renklenmeleri) giderilebilmekte, gummy smile (dişeti gülüşü) bulunan hastalarda görünür dişeti miktarının azaltılması amaçlı ortodontik, cerrahi ve kozmetik işlemler uygulanabilmekte ve böylelikle ideal gülüş tasarımı yapılabilmektedir. 

Dişeti sınırına bağlı diş boyut farklılıkları olan vakalarda yumuşak doku lazerleri veya basit cerrahi bir müdahale ile diş boyları değiştirilebilir. Lokal anestezi altında uygulanan bu işlemde hasta ağrı hissetmez ve işlemin hemen sonrasında günlük hayatına devam edebilir. Dişeti büyümesi bulunan hastalarda da benzer bir tedavi yaklaşımı sözkonusudur. Büyüyen dişeti bölgeden uzaklaştırılarak estetik sağlanır. Gummy smile bulunan hastalarda tedavi daha kapsamlı olmakla birlikte günümüz teknolojisi ile başarıya ulaşmak çok kolaydır.

 

Diş Eti Renklenmeleri (Pigmentasyon) ve Çözümleri

dis eti pigmentasyonuSağlıklı dişetinin rengi genellikle “açık pembe-gülkurusu rengi-mercan pembesi” olarak tanımlanmakla birlikte; dokuların damarlanma miktarı, bölgedeki epitelin kalınlığı ve keratinizasyon derecesi ile pigmente hücrelere bağlı olarak  renk çeşitliliği gösterebilir. Bunun yanı sıra ırksal ve yapısal farklılıklar, bazı sistemik hastalıklar, beslenme alışkanlıkları ve kötü alışkanlıklar da dişeti renginde rol oynar.

Dişeti renklenmelerinin tedavisinde, renklenmenin nedeninin doğru saptanması önem taşımaktadır. Etkenin tespitinin ardından uygun tedavi belirlenir. Sigaraya bağlı renklenmelerde sigaranın bırakılması, hastalık ve ilaç kaynaklı sebeplerde ilaç düzenlemesi ve hastalığın tedavisi, bu şekilde tedavi edilemeyen durumlarda renklenme sözkonusu olan bölgeye standart cerrahi işlemler, yumuşak doku lazerleri ile işlem yapılarak renklenmenin giderilmesi sağlanır.

 

Diş Eti Çekilmesi

dis eti cekilmesiDişeti çekilmeleri, dişetinin örtmesi gereken diş kökü yüzeyinden uzaklaşması sonucu kök yüzeyinin açığa çıkması olarak açıklanabilir. Dişeti çekilmesi, diş kökü çevresindeki yumuşak dokunun miktarına,kalitesine,sigara ve alkol alışkanlıklarına, anatomik özelliklerine,ortodontik kuvvetlere, kötü diş restorasyonlarına, travmatik ve sert diş fırçalama alışkanlığına, diş çevresinde meydana gelen destek dokunun kaybına, yaşa ve aşırı çiğneme kuvvetlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Dişeti çekilmelerinde ilk olarak yapılması gereken, ağız hijyeninin tam olarak sağlanması, kötü restorasyonların yenilenmesi ve çekilmelere neden olan alışkanlıkların düzeltilmesi ile çekilmelerin ilerlemesinin durdurulmasıdır. Kaybolarn doku miktarının geri kazanılmasında basit yumuşak doku operasyonlarına gerek duyulabilirken, bazen basit estetik dolgularla da çekilmelerin maskelenmesi ve dişeti çekilmesi nedeniyle ortaya çıkan hassasiyet şikayetlerinin giderilmesi mümkündür.

Dişeti çekilmelerinde yumuşak doku cerrahisine ihtiyaç duyulan vakalarda uygulanan prosedür kısaca şöyledir. Çekilmenin boyutuna göre çevre dokulardan açık diş yüzeyine dişeti kaydırılarak sabitlenebilir. Çekilme miktarının çok fazla olduğu vakalarda komşu yumuşak dokulardan greft(vücuttaki bir dokunun başka bir bölgeye nakledilmesi) uygulaması ile açık yüzey örtülerek dişeti çekilmesi tedavi edilebilir. Tüm bu uygulamaların yetersiz kaldığı durumlarda protetik yaklaşımlar değerlendirilerek uygulanabilir. 

 

Frenektomi

Dudak-yanak ve dil-dudak arasında bulunarak bu dokuları birbirine bağlayan, ayrıca bu dokuların hareketini sınırlayan dokuya frenulum denir. Frenulum genelde üst kesici dişlerin arasında, çiğneyici dişler ile yanak arasında ve dil altında bulunmaktadır. Frenulumun çok kalın, uzun olduğu durumlarda ve diş-dişeti sınırına çok yakın bağlı olduğu durumlarda estetik ve fonksiyonel problemler oluşmaktadır. Dişler arasında diastema(boşluk) oluşmasına, konuşma bozukluklarına, dişeti çekilmelerine, protez uyumsuzluklarına ve yeterli temizliği zorlaştırdığı durumlarda dişeti hastalıklarına sebep olabilmektedir.    

Frenulumun ağız sağlığını ve estetiğini tehdit ettiği durumlarda frenektomi operasyonu ile şekillendirilmesi ve konumunun değiştirilmesi mümkündür. Çok kısa süren ve ağrısız basit bir yumuşak doku operasyonu ile frenulum alınır. Frenektomi uygulamalarında yumuşak doku lazerleri ve basit cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Lazer ve koter uygulamalarında işlem tamamen kanamasızdır. Standart cerrahi yöntemler tercih edildiğinde çok az kanamalı olup basit bir kaç dikiş ile bölge stabil hale getirilir. Her üç tedavi yaklaşımında da işlemler tamamen ağrısızdır. Uygulama sonrasında skar (yara izi) kalmaz. Hasta operasyon ardından günlük yaşantısına rahatlıkla devam edebilir.

 frenektomi

Hizmetlerimiz

Yurtdışı Hastalar

Yurtdışından Gelen Hastalarımız için tedavi planını inceleyin.

Tedavi Planını Görüntüle

Tavsiyeler

Ağız Bakımı ve Diş Sağlığı hakkında tavsiyelerimize gözatın.

Tavsiyeleri Görüntüle
Eylem Çağrısı Logo

Muayene Randevusu Alın

Kliniğimizde her türlü diş probleminiz için ön tanı ve uygulanacak tedaviler hakkında muayene randevusu alabilir, diş filminizi gönderebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • boşlukOrhaneli Yolu Beşevler Kavşağı 16130 Nilüfer, BURSA
  boşluk+90 (224) 444 45 67 / 1501
  boşluk+90 (533) 738 14 52

 • insta icon m jimer.dis.klinik
 • Jimer Merkez Hastanemiz

 • boşluk19 Mayıs Mh.Tutku Sk.No:7/A 16120 Özlüce / Nilüfer / BURSA
  boşluk+90 (224) 444 45 67 / 1641
  boşluk+90 (533) 735 14 52

 • boşluk info@bursadental.com.tr

 • Jimer Özlüce Hastanemiz

E-Bülten

Hizmetlerimiz ve kampanyalarımız hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için E-Bülten'imize abone olun

RANDEVU TELEFONU

0533 738 1452

BEŞEVLER

0533 738 1452

ÖZLÜCE

0533 735 1452